Aphrodisias – Modern Türkiye’de bir Roma şehri

Aphrodisias Türkiye’nin güneybatısında, Antik Karia bölgesinde yer alan, çok iyi korunmuş bir Roma dönemi şehri olup antik dönemde Aphrodite Kutsal Alanı ve mermer heykeltıraşlık eserleriyle ünlenmiştir. Seyyahların ve turistlerin 18. yüzyıldan beri tanıdığı şehir 20. yüzyılın başından itibaren bilimsel araştırmalara konu olmuştur. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde 1961 yılından bu yana New York Üniversitesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarına 1995 yılında Oxford Üniversitesi de dahil olmuştur.

Aphrodisias, 9 Temmuz 2017’de UNESCO Dünya Mirası Komitesi 41. Oturumunda Dünya Mirası Listesine kaydedilmiştir.

Aphrodisias Kazılarının Önemi

Aphrodisias’ta bilimsel kazılarla ortaya çıkarılan anıtlar ve bu anıtlarla ilişkili heykel ve yazıtlar, antik kentin sosyal tarihi ve görsel kültürü hakkında birçok detayın günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Aphrodisias, Yunan ve Roma kimliği arasındaki etkileşim, imparatorluğun işleyişi, dini çatışmalar ile uzlaşmalar ve antik dönemden Ortaçağ’a geçiş gibi kapsamlı konularda çok değerli bilgiler sağlamaktadır. Şehirde elde edilen bulgular antik dünya hakkındaki anlayışımızın büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur.

Bölgedeki bilimsel araştırmalar, 1961 yılından beri kesintisiz olarak devam eden New York Üniversitesi projesi dahilinde, önce merhum Profesör Kenan Erim başkanlığında ve 1991 yılından beri de Profesör R.R.R. Smith başkanlığında yürütülmektedir. Mevcut proje, geçmişte gün yüzüne çıkarılan eserlerin belgelenmesi ve korunmasına, belirli hedefler çerçevesinde yeni kazıların yapılmasına ve ayrıca bilimsel araştırma ve yayınlara odaklanmaktadır.