Güncel Arazi Çalışmaları

Aphrodisias’taki güncel arazi araştırmaları dört ana projeye odaklanmaktadır: Sebasteion ve Bazilika’da anastylosis; mermer heykellerin konservasyonu; Kybele Evi, Kuzey Temenos Evi ve Tetrapylon Caddesi’nde kazılar; Kent Parkı’nda ise araştırma ve restorasyon çalışmalarının devamı (Mika ve Ahmet Ertegün Güney Agora Projesi). Süregelen projeler daha kapsamlı planların parçalarıdır. Bunlar, (1) Sebasteion, Sokak ve Kent Parkı’nı birbirine bağlayarak bölgedeki önemli anıtları daha erişilebilir hale getirmek ve (2) Aphrodisias’taki antik konutları ve yaşam biçimini araştırmaktır.

Adı geçen dört proje hakkında daha detaylı bilgi aşağıda galeri formatında verilmiştir.