Yayınlar

İnternet siteleri

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara

https://www.kultur.gov.tr/EN,114059/aphrodisias-museum.html

New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

https://www.nyu.edu/academics/academic-programs/archaeology.html

The Friends of Aphrodisias Trust (Aphrodisias Dostları Vakfı, Londra)

http://www.aphrodisias.org.uk

Antik Dönemin Son Heykelleri

http://laststatues.classics.ox.ac.uk

Geç Antik Çağ’da Aphrodisias (e-ALA)

https://insaph.kcl.ac.uk/ala2004

Aphrodisias Yazıtları (InsAph)

https://insaph.kcl.ac.uk/insaph

Aphrodisias’ta Bölgesel Araştırmalar

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/89592