Yazıtlar

Aphrodisias, çoğunluğu yaklaşık olarak M.Ö. 200 ile M.S. 600 yılları arasına tarihlenen 2000’i aşkın sayıda iyi korunmuş bir yazıt koleksiyonuna sahiptir. Erken ve Orta İmparatorluk döneminde kamu yazıtı sayısı olağanüstü şekilde yüksektir. Yazıtlar, antik dönemin siyasi, dini ve sosyal yapıları hakkında büyük öneme sahip yazılı bir kaynaktır ve mimari yapılar ile heykeller bu yazıtların fiziksel tasvirleridirler. Yazıtlar buradaki yerel toplumun düşünce şekli ve kültürel değerleri hakkında inanılmaz şeffaflıkta bir anlatım sunmaktadır. Heykel kaidelerine yazılmış onurlandırma metinlerine de sıkça rastlanmaktadır. Bununla birlikte antik döneme ait üç adet alışılagelmemiş kamusal yazıt anıt öne çıkmaktadır: Arşiv Duvarı, Diocletianus Fiyatlar Fermanı ve emsalsiz Yahudi Cemaati Listesi.

Bu yazıtlar hakkında bilgi aşağıda galeri formatında verilmiştir.