Yahudi Cemaati Listesi

2.80 m yüksekliğe sahip bu inanılmaz yazıtlı sütun M.S. 4. yüzyılın sonlarında Aphrodisias’ta yaşayan Yahudi cemaatine mensup kişilerin adlarını listelemektedir. Yanyana iki cephe üzerine yazılmış yazıtın her ikisinde de kişi adları listelenmektedir. Sol tarafta yaklaşık 25, ön tarafta ise yaklaşık 110 isim yer alır. Bunlar yerel sinagoga kayıtlı veya buraya bağışta bulunan erkeklerin adlarıdır. Ön taraftaki ana liste iki bölüme ayrılmıştır. Önce Eski Ahitten alınmış olduğu belli olan veya Yahudiler arasında sıkça tercih edilen erkeklerin adları gelmektedir. Örneğin: Benjamin, Judas, Joseph, Jacob, Samuel, Zachary ile Amantios (sevgi veren) ve Eusabathios (iyi Şabat). Onun hemen altında ‘Ve Theosebeisler’başlıklı ikinci liste yer alır. Theosebeisler veya ‘tanrıdan korkanlar’, Yahudi olmayan fakat kendi rızalarıyla Museviliğe güçlü bir bağlılık geliştirmiş kişilerdir. Bu kişilerin Alexandros veya Eutychos gibi geleneksel Yunan-Roma adları vardır.

‘Tanrıdan Korkanlar’ listesinin üst sıralarında birçok yerel meclis üyesi görülmektedir. Yahudilerin on tanesinin ve tanrıdan korkanların on yedi tanesinin meslekleri de belirtilmiştir. Tamamı tüccar olup aralarında gıda tedarikçisi, boyacı, deri işçileri, heykeltraş ve inşaat işçileri vardır. Büyük olasılıkla yerel sinagogun önünde duran bu yazıt, şehirdeki Yahudi toplumunun itibarlı konumuna, M.S. 4. yüzyılda devam etmekte olan sorunsuz dinsel etkileşime ve benzer düşüncelere sahip bu tek tanrılı insan grubu arasında zanaat uğraşılarına gösterilen yüksek saygının göstergesidir.

Buluntu yeri: Müzenin kuzey batısı