Heykel kaideleri

Aphrodisias’ta, şehirde yaşamış insanları onurlandırmak amacıyla yapılan portre heykelleri taşıyan 250’den fazla yazıtlı kaide bulunmuştur. Büyük çoğunluğu M.S. 1. ve 2. yüzyıla tarihlendirilen yazıtlar, en önemlisi kamusal heykel olan çeşitli onurlandırmalara karşılık, zengin yerlilerin kamu yararına zaman ve para harcadıkları etkin bir onurlandırma kültürünün varlığına işaret etmektedir.

Alexandros.. İlginç örneklerden biri M.S. 150 dolaylarında yaşamış yerel bir filozof aileden gelmektedir. Yazıtlı taş, zamanında T. Aurelius Alexandros adında yerel bir filozofun heykelini taşıyan kaidenin bir parçasıdır. Heykel ve kaidesi, günümüzde ‘’Aphrodisias’lı Alexander’’ olarak bilinen ve kendisi de ünlü bir Aristocu filozof olan oğlu tarafından yaptırılmıştır. Kaide üzerinde:

‘Meclisin ve halkın aldığı karar uyarınca, filozof ve Atinalı Diadochlardan biri (olan) Titus Aurelius Alexandros, babası filozof Titus Aurelius Alexandros(’u onurlandırdı)’ yazmaktadır.

‘Atinalı Diadochlardan biri’ veya ‘Haleflerden’ ibaresi, bu kişinin Atina’da Aristoteles tarafından kurulan ve Lyceum olarak bilinen okulda felsefe bölümünün başkanlığını yaptığı anlamına gelmektedir. Aphrodisias’lı Alexander, doğru bağlantıları kurarak babasının adına, memleketi Aphrodisias’ta kamusal bir heykel yapılmasını sağlamıştır ve Atina’da çalışmasına rağmen Asya’daki memleketiyle yakın ilişkiler içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

Buluntu yeri: Karacasu

Tatiane. Bir diğer kaide, zengin kadınların da şehrin onurlandırma kültürüne dahil olduklarının iyi bir örneğidir. Claudia Antonia Tatiana MS 200 dolaylarında Meclis Binasının girişinde duran bir heykel ile onurlandırılmıştır. Kaidesi günümüzde in-situ halde (özgün yerinde) durmaktadır. Üzerinde:

‘Meclis ve halk Claudia Antonia Tatiana(’yı onurlandırdı), egregia femina, ataları gibi hayırsever, Senatörler Claudius Diogenes ve Claudius Attalos’un kuzeni. Tib(erius) Cl(audius) Kapitoleinos (heykelin dikilmesi işine) nezaret etmiştir.’ yazmaktadır.

Tatiane, serveti ve rütbesi (egregia femina, Romalı at binicisi), uzun yıllara dayanan hayırsever kimliği ve en yüksek mertebe olarak görülen Roma Senatosu üyesi iki kuzeni gibi nüfuzlu aile fertleri nedeniyle onurlandırılmıştır. Metnin yazımı üstün kalitededir. Kaide 2.00 m yüksekliğe sahiptir ve günümüze ulaşan heykelin kendisiyle beraber anıtın yüksekliği 4.50 m’ye ulaşmaktadır. Eser şehirdeki en itibarlı heykellerden biridir. Yerel vatandaşlar adına dikilen bu tip onurlandırma heykellerinin yaklaşık %15’i kadınlara aittir.

Buluntu Yeri: Meclis Binası (Bouleuterion)

Ayrıca bakınız: Dometeinos and Tatiane