Meclis Binası (Bouleuterion)

Meclis Binası/Bouleuterion şehirdeki siyasi gücün merkeziydi. Kentteki en zengin kişilerin üyesi olduğu ve az sayıdaki nüfuzlu ailenin egemenliğinde olan boulē (kent meclisi) burada bir araya geliyordu. Mevcut Meclis Binası Romalı senatör Tiberius Claudius Attalos ve kardeşi Diogenes’in ailesi tarafından ikinci yüzyılın sonlarına doğru inşa ettirilen özenle işlenmiş yeni bir yapıydı. Gösterişli mermer mimarisi bir kurum olarak meclisin önemini ve başındaki ailenin mevkiini vurguluyordu. Aile fertlerinin heykelleri binanın içini ve dışında sergileniyordu.

Bina, Anadolu’da sıklıkla görüldüğü gibi (ör. Ephesos), kentsel bütünlüğü sağlayarak doğrudan Agora’ya bağlanır. Üstü kapalı, tiyatro benzeri bu yapının içinde 1700 kişi kapasiteli mermer oturma sıraları ve iki katlı, sütunlu, mermer bir sahne cephesi vardır. Auditoriuma (oturma yeri) bakan bu cephe boyunca dizili sütunların arasında kamuya mal olmuş önemli hayırsever şahsiyetlerin heykelleri bulunmaktaydı.

Oturma sıraları bir sıra ışınsal beşik tonozla desteklenmektedir. Alt kısımdaki oturma sıraları (dokuz sıra) mükemmel bir şekilde günümüze ulaşmışken üst kısımda (on iki sıra) sadece destek tonozlarının duvarları korunmuştur. Meclis Binası, günümüz belediye binalarında olduğu gibi meclis toplantılarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra çeşitli başka etkinlikler (müzik ve gösteri konuşmaları) için de kullanılmaya müsait boyutlardadır.

Bina antik dönemin sonuna dek kullanılmıştır ve bu dönemde çatıyla birlikte iki-üç adet oturma sırasının kaldırılması ve olasılıkla güreş yarışmalarına ev sahipliği yapabilmek için orkestra çukuru yaratılmasını içeren birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğin ardından yapının aldığı form sahnenin üst silmesinde bulunan önemli bir 5. yüzyıl yazıtında palaistra (güreş alanı) olarak anılır.

İki kardeşin heykelleri oturma sıralarını destekleyen duvarların uçlarında duruyordu ve böylelikle sahneyi çerçeveliyor ve sahneye hükmediyordu. Babaları Dometeinos ve Dometeinos’un yeğeni Tatiane’nın heykelleri ise dışarıda Agora yönüne bakıyor ve Meclis Binasına girişleri vurguluyordu. Dometeinos ve Tatiane heykelleri kaideleriyle birlikte neredeyse eksiksiz şekilde günümüze ulaşmıştır. Bina içinde, sahne cephesinde duran heykellerin sekizi de aynı şekilde korunmuşlardır.