Kent Parkı Graffitosu

2016 yılında, Kent Parkı’ndaki uzun havuzu çevreleyen mermer üzerinde önemli bir graffito ortaya çıkarılmıştır. In-situ halde (orijinal yerinde) ele geçen plaka, havuzun güney tarafının iç basamağına aittir. Üstteki metnin başına bir haç konulmuştur ve şöyle der: ‘Kolotron, usta altın işçisi (protaurarios), Tanrı onu hatırlayacak’. Metne, cepheden tasvir edilmiş kazımayla işlenmiş iki sporcu büstü eşlik eder. Bunlardan soldaki, süslü bir zafer tacı takmaktadır. Sağdaki daha büyük boyutlu büst ise kalın boyunlu bir boksör veya güreşçiyi temsil etmektedir. Bu sporcunun temiz traşlı başından tek bir bukle yükselmektedir – bu stil, profesyonel ağırsiklet sporcuların tipik saç stilidir (cirrus in vertice). ). Kolotron ismi, tiyatroda yer alan, buna benzer bir oturma sırası yazıtından da bilinmektedir. Metin MS 6. yüzyıla ait olmalıdır.

Buluntu yeri: Kent Parkı