Anastylosis

Anastylosis, antik bir yapının her bir taşına kadar birebir şekilde restorasyonu işlemidir ve her bir taş bloğunun özgün yerini tespit etmek için detaylı bir araştırma ve deneme-yanılma sürecini gerektirmektedir. Ziyaretçilerin antik kenti daha iyi anlamalarına ve burada geçirdikleri zamandan daha fazla keyif almalarına yardımcı olan semboller yaratmanın yanı sıra, bu süreç, antik dönemin mimar ve inşaat ustalarının çalışma şekilleri hakkında çok değerli bilgiler sunmaktadır. Aphrodisias’ta bu tür bir anastylosise izin verecek kadar iyi korunmuş birkaç yapı bulunmaktadır: Tetrapylon (1983-90); Sebasteion Güney Yapı’nın doğu ucu (2000-2012); Tiyatro’nun dorik logeion’u (2011-2012); ve Sebasteion kompleksinin Propylon’u (2012-15).

Güncel anastylosis projeleri şunlardır:

(1) BAZİLİKA. Bazilika’nın girişindeki dört devasa çifte sütunun ve bunların entablatürlerinin anastylosisi, bu devasa kamu binasının (145 x 30 m) kuzeyindeki Kent Parkı ile birleşen ön cephesinin iyileştirilmesi ve kısmen restore edilmesine yönelik daha büyük bir projenin parçasıdır. Proje, Diocletianus’un Tavan Fiyat Fermanı’nın tam metninin (Latince, Türkçe ve İngilizce) binanın yan duvarları hizasına yerleştirilen panolarda sunulmasını içermektedir. Proje Murat Ülker ve pladis tarafından desteklenmektedir.

(2) SEBASTEION TAPINAK. Sebasteion’un doğu ucunda yer alan Korint tapınağının, önündeki uzun caddeye bakan sütunlu cephesinin bir kısmına incelemek ve restore etmek için 2021 yılında bir proje başlatılmıştır. Yüksek bir podyum üzerinde duran tapınak Livia ile Tiberius’a adanmıştı ve tüm Sebasteion kompleksinin doruk noktasıydı. Üç sütunun doğru pozisyonlarında tam yüksekliklerine kadar anastylosis’i 2023 tamamlanmış ve Sebasteion’un o dönemindeki mimari görkemi yeniden yaratılmıştır. Tapınağın cephesi, bitişikteki Kuzey ve Güney yapılarının yüksekliğine (14 m) ulaşmış ve tapınağın kutsal alanını “sonlandırmıştır”.

Tapınak, geç antik dönemde, sütunlu cephenin arkasındaki tüm yapıların kaldırılması ve orijinal erişim merdiveninin yerine podyumunun ön tarafına bir çeşme havuzunun yerleştirilmesiyle dönüştürülmüştür. Anastylosis çalışmasında, geç antik çağda ticari bir tesise dönüştürülmüş kompleksteki, şehrin simgesi olarak işlevini sürdüren Korint sütunlu cephesine sadık kalınmıştır. Proje Caroline Koç tarafından desteklenmektedir.