Izgara plan, genel şehir planı ve sokaklar

Aphrodisias, Geç Hellenistik Dönemde yeni bir plan üzerine oturtulmuştur. Bu plan ilerleyen zamanlardaki kentsel gelişimi de belirlemiştir. Kentsel yapı adalarından oluşan ortogonal (birbirini dik kesen) ızgara plan, arazinin tamamı üzerine kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş, Agora ve Kent Parkı dahil olmak üzere kent merkezinin başlıca kamu binaları da bu düzenli plana yerleşecek biçimde tasarlanmıştır (bkz. soldaki görsel). 35.5×39 m (= 120×132 Roma fiti) boyutlarındaki her bir kentsel yapı adası, 3.5 m genişlikteki (= 12 Roma fiti) sokaklarla birbirinden ayrılmaktadır. Bağımsız konut birimlerinin çoğunlukla 60×60 Roma fiti olduğu görülmektedir. Şehrin ızgara planı, her ikisi de farklı doğrultularda konumlandırılmış olan Aphrodite Kutsal Alanı ve tiyatronun etrafına yerleştirilmiştir ve bu iki yapı arasında kalan altı adalık arazi agora için tahsis edilmiştir. Agoranın doğusunda kalan alanda daha erken bir döneme ait plansız bir yerleşimin olması ihtimal dahilindedir. Bu durum, Sebasteion ve Atriumlu Ev’in neden farklı doğrultulara sahip olduğunu da açıklayabilir.

Şehrin ızgara planı (pdf)