Atriumlu Ev

Atriumlu Ev, Sebasteion’un hemen kuzeyinde yer alan büyük ölçekli, özel bir konuttur. Erken Roma döneminden geç antik döneme kadar uzanan bir geçmişi vardır. Geç Roma dönemindeki mevcut haliyle, iki büyük mekândan oluşmaktadır: biri, güneyde, büyük bir apsidal avlu etrafında düzenlenmiştir; diğeri ise kuzeyde, daha küçük, sütunlu kare bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Apsisli avlunun mimari ve heykel süslemeleri özellikle zengindi; bunlar arasında Afrodite ve Tritonların yer aldığı figürlü bir alınlık ve pagan filozoflara ait on iki adet geç Roma dönemi tondo büstler yer almaktadır. Günümüze kadar ulaşan yazılı belgelerin tamamlayıcısı niteliğindeki bu buluntular Hristiyanlık dönemine girilmesinden sonra bile Aphrodisias’ta hayatta kalmayı başaran pagan geleneklere ait dramatik görsel kanıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır.