Diogenes Propylonu Kabartmaları

Savaş Arabası içinde Selene (Ay) ve Nyx’in (Gece) devlerle savaşı

Bu kabartmada iki tanrıça ve biri genç biri yaşlı olmak üzere iki dev betimlenmiştir. Tanrıça Selene kafasının etrafındaki hilal sayesinde tanımlanabilmiştir. Selene, iki boğa tarafından çekilen ve akşam yıldızı Hesperos’u temsilen kanatlı bir putto (küçük çocuk) figürü tarafından sürülen bir araba içinde gitmektedir. Sabah yıldızı Phosphoros’un, Helios’un gelişini haber vermesi gibi akşam yıldızı Hesperos da, Selene’nin bilindik refakatçisidir. Arka planda, grubun arkasında örtüler altında bir tanrıça büstü görülür. Bu tanrıça, büyük olasılıkla Nyx yani Gece’dir. Bu kabartma Diogenes Propylon’unda bulunan bu serinin en iyi korunmuş olanıdır. Tanrıça yüzlerinin parçalanmış olması muhtemelen Hristiyanlık döneminde yapılan bilinçli tahribatın sonucudur.

Kentaurosların Ziyafeti

Kayalık bir arazide uzanmış olarak görülen dört Kentauros’tan solda duran ikisi genç, sağda duranlar ise sakallı ve daha yaşlıdır. Bunlardan üçü bir ziyafete katılmış gibi görünür. Ön tarafta duran genç Kentauros bir kadehi kaldırıp ağzına götürürken, daha yaşlı olan arkadaşlarından biri lir çalmaktadır. Diğeri ise elinde tuttuğu, olasılıkla içki boynuzu olan, tahrip olmuş bir objeyi, ağzına dayamaktadır. En solda duran genç Kentauros ise bir uyarı verircesine ansızın dönmüş, trompetini üflemektedir. Sahne büyük olasılıkla Pirithoos’un düğününe katılan Kentauroslardan Eurytion’un geline dokunmasından hemen önceki an olarak yorumlanmalıdır. Bu olay üzerine Kentauroslar ve daveti veren Lapithler arasında çıkan kavga ziyafetin huzurunu bozmuştur. Bu kavga serideki başka kabartmalara da konu edilmiştir.

Herakles, Pirithoos ve Theseus’un Kentauroslarla Savaşı

Buradaki beş figür iki gruba ayrılmıştır. Solda, aslan postu sayesinde tanınabilen Herakles, saçından tuttuğu Kentauros’a kalın sopasını sallarken betimlenmiştir. Sağ taraftaki grup ise çeşitli mecralarda kullanılan bir kompozisyonun reprodüksiyonudur. Burada, biri miğferli ve elinde kılıç tutan, diğeri çıplak ve elinde bir sopa tutan iki savaşçı bir başka ikinci bir kentaurosu yere indirirken görülür. Bunlar muhtemelen Pirithoos ve sıklıkla elinde sopa ile betimlenen Theseus’tur. Theseus, Lapith kralı ve dostu Pirithoos’un düğününe davet edilmiş ve Kentauroslara karşı Pirithoos’la omuz omuza savaşmıştır. Düğün eğlencesinde sarhoş olan Kentauroslar gelini ve refakatçilerini kaçırmaya kalkışmıştır.

Amazonların Yunanlarla Savaşı

Yunanlarla Amazonların savaşının betimlendiği bu kabartmada, sol tarafta tepeden tırnağa zırhlı bir Yunan savaşçı, atından düşmüş bir Amazon’un miğfer püskülünü tutarken tasvir edilmiştir. Kabartmanın sağ tarafında ikinci bir Yunan savaşçı, atı şaha kalkmış bir Amazon’a saldırmaktadır. Aralarında, ön planda yere serilmiş yaralı bir Amazon vardır. Eser, Klasik ve Hellenistik dönemlerin tanınmış kompozisyonlarını örnek almıştır.