Agora

Agora şehrin ana kamusal meydanıdır ve mermer mimari stili kullanılarak yapılan Geç Hellenistik şehir planının ilk unsurlarından birini teşkil etmektedir. Her yanı İon düzeninde portikolarla çevrili (yaklaşık 202×72 m boyutlarında) kapalı bir alandır. Kuzeydeki ikili revak üzerinde görülen arşitrav yazıtı parçasından yapının MÖ 30’lu ve 20’li yıllarda şehirde önemli bir şahsiyet olan C. Julius Zoilos tarafından hizmete sunulduğu anlaşılır. Agora’nın güney revağı daha geç bir tarihte, İmparator Tiberius (MS 14-37) döneminde ve ona ithafen yapılmıştır. Bu revak Güney Agora’nın kuzey tarafındaki İon düzeninde revak ile birlikte tek bir birim olarak ve onunla bitişik inşa edilmiştir. 1994 yılında Agora’da yapılan arkeolojik araştırmalarda batı revağın konumu ve güzergahı keşfedilmiş ve Agora’nın Meclis Binasıyla beraber merkezi eksenine göre yerleştirildiği anlaşılmıştır.

Buluntular: Oecumenius