Tetrastoon

Tetrastoon (Dörtlü Portiko) olarak bilinen ve Tiyatro’nun önünde yer alan zemini mermer döşeli kolonadlı meydan MS 1. veya 2. yüzyılda inşa edilmiş olsa da mevcut halini alması MS 360’larda Antonius Tatianus adındaki bir eyalet valisi tarafından yaptırılan restorasyonla olmuştur. Bu dönemde, meydanın doğu kısmı, yeni imparator ve vali heykelleri için bir onurlandırma yeri haline gelmiştir. Bunların birçoğu daha sonra, 4. yüzyılın sonu ve 5. yüzyıllarda yerleştirilmişlerdir. Biri Theodosius I veya II, diğeri de Flavius Palmatus adlı bir vali adına olmak üzere bu heykellerden ikisi günümüze ulaşmıştır.

Buluntular: Flavius Palmatus