Flavius Palmatus

Heykel, baş ve kaide bir arada bulunmuştur. Kaide devşirmedir ancak heykel ve portresi, onuruna yapıldığı kişi için baştan üretilmiştir. Heykel, Flavius Palmatus adında yüksek rütbeli bir eyalet yöneticisine aittir. Geç Roma Dönemi senatör togası ve çapraz bağcıklı bilekli botlar giymektedir. Bir elinde mappa (mendil), diğerinde konsül asası taşımaktadır. Asanın üst kısmı eksiktir ancak orijinal haliyle ucunda yönetimdeki imparatorun büstü olmalıdır. Portre çarpıcı ve akılda kalıcı hatlara sahiptir: bir noktaya odaklanmış sabit gözler, derin burun ve dudak kıvrımlarının ve gözaltı torbalarının yarattığı asık suratlı bir ifade ve kirli bir sakal. Dönemin yöneticilerinin olması gerektiği gibi sert, ahlaklı, her şeye hakim ve çok çalışkan bir yönetici olarak betimlenmiştir. Saç stili MS 5. yüzyıl sonları ve 6. yüzyılda imparatorluğun güç merkezlerindeki modaya uygundur.

Buluntu yeri: Tetrastoon