Trikonkhos Ev

Gaudin Çeşmesi’nde Anastylosis Çalışmaları
Aphrodite Tapınağı

Trikonkhos Evi, Meclis Binası’nın (Bouleuterion) hemen batısındaki tam bir yapı adasını (yak. 35 x 40 m) kaplar. Girişi batıdandır. Yeni adıyla Trikonkhos Evi adını en dikkat çekici mimari özelliği olan doğudaki üç apsisli (‘trikonkhos ‘) büyük bir misafir ve yemek odasından gelmektedir. Bu oda ve kuzeydeki apsisli misafir odası, geç antik dönemde geleneksel sütunlu bir avluya dönüştürülmüştür. Burada bulunan sikkeler, Geç Roma dönemine ait bu evin ana bölümlerinin M.S. 400 civarında inşa edildiğini göstermektedir.

Ev; mozaikler, mermer zemin kaplamaları, heykeller ve figürlü duvar resimleriyle zengin bir şekilde dekore edilmişti. Avlunun kuzey duvarındaki nişlerde hem dönemin hem de şair Pindar gibi klasik dönemin önemli şahsiyetlerinin portreleri sergilenmekteydi. Pindar’ın şairliği geç antik çağda çok takdir edilirdi.

Ölçeği ve merkezi konumu, evin saygın bir Aphrodisiaslıya ait olduğuna işaret etmektedir. Ortaçağ döneminde (MS 7. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar) bu ev olasılıkla yerel Hıristiyan piskoposunun 1190’ların başında Philadelphialı (Alaşehir) bir savaş ağası olan Theodore Mankaphas tarafından katedralin yağmalanmasına kadar ikametgahı olmuştur.