Gaudin Gymnasiumu

Tiyatro Hamamının tam güneyinde konumlanmış ve iyi korunmuş bu salon 1904’te Paul Gaudin tarafından kazılmış ve (iyi bir sebebi olmadan) gymnasium olarak tanımlanmıştır. Büyük olasılıkla Orta İmparatorluk Çağına ait büyük ölçekli bir konutun bölümüdür. Kazılan bölümler arasında ikinci yüzyılın lüks beyaz mermer kompozit başlıklarına sahip, kaideli gri monolitik sütunlarla desteklenmiş, kuzeye bakan apsisli bir salon veya avlu ve bunun doğusunda iki ucunda küçük apsisler bulunan daha dar bir yan koridor vardır. Ana salonun apsisinin iki yanındaki sütunların kaidelerine daha sonraları Hristiyan haçları kazınmıştır.