Tetrapylon

Tetrapylon, Aphrodite Kutsal Alanının sütunlu anıtsal girişidir. Her iki tarafta bulunan gösterişli alınlıkları destekleyen on altı sütunu (4 X 4) vardır. %85 oranında orijinal bloklar kullanılarak yapılan birebir rekonstrüksiyon veya anastylosis 1991 yılında tamamlanmıştır. Tetrapylon, Antoninler dönemi (M.S. 2. yüzyıl ortası-sonu) stilinde, bol süslemeli bir prestij yapısıdır. Doğu tarafından kuzey-güney doğrultulu geniş bir sokaktan (Tetrapylon Caddesi) girilip bu kapıdan geçilerek geniş ve açık bir ön avluya varıldıktan sonra asıl kutsal alana girilir. Kapının batı cephesine içeriden dönüp bakan ziyaretçi, yapının iç kısmını belirleyen daha da zengin ayrıntılarla süslü bir mimariyle karşılaşırdı. Kapıdan geçer geçmez sokağın kamusal alanından çıkıp Aphrodite’nin mekanına girilmiş oluyordu. Yapının kırık ve içe girintili batı alınlığı, akantus yaprakları arasında avlanan Erosların betimlendiği yüksek kaliteli kabartmalarla ve dönemin ihtişamı ve heybetini simgeleyen belirgin bir imparatorluk stilinde yüksek kabartmalı mimari süslemelerle bezelidir. Merkezdeki kemer içerisinde bir akanthus kalyksi ile çerçevelenmiş Aphrodite figürü Hristiyanlık döneminde silinerek yerine kabaca kazınmış bir haç yapılmıştır.