Taş Ocakları

Mermer ocakları Aphrodisias’ın 2-4 km kuzeydoğusundaki tepelerde yer alır. Ocaklardan yerleşime doğru gelen güzerhagın düşük bir eğime sahip olması taşıma işlemini büyük oranda kolaylaştırmış olmalıdır. 3-4 km²’lik bir alanı kaplayan ocaklar şehrin inşaat ve heykel malzemesi gereksinimini karşılamaya yeterli olsa da mermeri hammadde olarak geniş ölçekli bir şekilde ihraç edecek kadar da zengin değildi. Daha uzak yerlere pahalı ve kullanıma hazır bitmiş eserlerin, daha yakın yerlere ise heykel ve lahit gibi daha büyük ürünlerin ihraç edildiği düşünülmektedir.

Aphrodisias’ta mermer çıkarma çalışmaları, ocağın bazı yerlerinde hala görülebilen plansız ve amaca yönelik yüzeysel faaliyetleriyle ilk olarak Geç Hellenistik dönemde başlamıştır. Başlıca ocakların çoğu Erken ve Orta Roma İmparatorluk Çağı’nda açılmıştır fakat bazıları çok daha küçük bir üretim kapasitesiyle Geç Antik Çağa kadar faaliyette kalmıştır. Mermer ocaklarıyla şehirdeki mermer binalar ve anıtların bir arada bulunması, yerel ve faal bir mermer ocağı ile ürünleri hakkında mükemmel bir araştırma yapılmasına olanak sağlar.