Şehir Surları

Aphrodisias şehir surları uzun ve iyi korunmuş olup kesin bir şekilde tarihlenebilmektedir. Uzunluğu 3.5 km’ye ulaşan surlar yaklaşık 90 hektarlık bir alanı çevreler. Surlar, en azından 10 m yüksekliğe ve 2,5 ila 3,5 m arasında değişen kalınlığa sahiptir. Kapıların iki tanesinin üstündeki yazıtlarda surların inşa maliyetini karşılayan valilerin adı okunur ve bu isimler M.S. 350-360’larda bir tarihe işaret eder. Aphrodisias’ın bu tarihten önce surları olmadığı anlaşılmaktadır. Surların inşa edilmesi, gerek kentin görüntüsünü gerekse de kente girip çıkan trafik akışını belirgin bir şekilde değiştirmiş olmalıdır (bilinen yalnızca yedi kapı vardır). Surların iç yüzeyi düzenli dizilmiş, harçlı, atkı örgülü duvar şeklindeyken dış yüzeyin neredeyse tamamı büyük boyutlu devşirme mermer bloklardan meydana gelmektedir. Dışarıdan megalitik bir mermer duvar izlenimi vermesi için bu mermer bloklar özenle dizilmiştir. Bu devşirme blokların büyük çoğunluğu duvarın yakınında bulunan anıtsal mezarlardan alınmıştır. Dolayısıyla mezarlıkların surların inşası için geniş ölçüde yağmalandığı anlaşılmaktadır. Surların yapımı Aphrodisias’ın sosyal ve topografik tarihi açısından çok büyük bir dönüm noktasıdır.