Heykel Atölyesi

Heykel Atölyesi, Meclis Binası’nın kuzeyinde yer alan küçük bir stoanın iki odasını ve bu odaların hemen güneyindeki açık alanı kaplamaktadır. Agora’nın hemen kuzeyinde ve Aphrodite Tapınağının güneyinde yer alan bu mekan merkezi bir konumdadır. 1960’ların sonunda gerçekleştirilen kazılarda atölye, M.S. 4. yüzyıl sonları veya 5. yüzyıl başlarında terk edildiği veya yıkıldığı andaki haliyle bulunmuştur. Atölyenin kendisine ek olarak kazıda elde edilen buluntular arasında taş yontma aleti takımı, farklı safhalarda yarım bırakılmış çok sayıda heykel (aralarında portre, idealize edilmiş veya mitolojik figürler olan yaklaşık yirmi beş iyi korunmuş heykel ve 325 heykel parçası) ile çırak heykeltraşlar tarafından eğitim amaçlı yapılmış birçok “alıştırma parçası” da vardır.

Atölyenin ne zaman faaliyete geçtiği kesin olmamakla birlikte Meclis Binası’nın M.S. 2. yüzyıl ortaları veya sonlarında yeniden inşa edildiği tarihten daha erkene tarihlenmesi düşük bir olasılıktır. Mermer ustaları, olasılıkla Meclis Binası’nın yapım ve bezeme işlerine katılmak üzere buraya gelmiş ve sonrasında burada kalarak ve yerleşik bir tesis kurmuşlardır. Atölyenin ana odasında bulunan tamamlanmamış bir portre heykelin kıyafet ve stilinden anlaşıldığı kadarıyla atölye en azından yaklaşık M.S. 400’e dek faal kalmıştır.